צינורות חשמל ותקשורת להנחה מתחת לפני הקרקע

במביפלסט מייצרת צינורות לקווי חשמל ותקשורת להנחה מתחת לפני הקרקע על פי תקן ISI 1531, ISO 5329

תכונות המוצרים:

נתונים טכניים:

יישומים אופייניים: