צינורות לחקלאות והשקיה

במביפלסט מייצרת צינורות השקייה בקטרים שונים על פי תקן ISO 8779

תכונות המוצרים:

נתונים טכניים:

יישומים אופייניים: