צינורות למי שתייה, תשתיות ותעשייה

במביפלסט מייצרת צינורות למי שתייה, תשתיות ותעשייה בקטרים שונים על פי תקן ISO 4427

תכונות המוצרים:

נתונים טכניים:

יישומים אופייניים: