צינורות תקשורת מופחתי חיכוך (יק"ע)

במביפלסט מייצרת צינורות תקשורת מופחתי חיכוך (יק"ע)

לצינור הרב שכבתי הייחודי שכבת סיליקון פנימית בעלת מקדם חיכוך נמוך מאד, המאפשר החדרת כבלים לתוך הצינור. צינור ההולכה מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת החדרת כבלים על ידי אוויר דחוס או באמצעות כבל משיכה שמוחדר לצינור בזמן ייצורו. בניאס מייצרת צינורות רב-שכבתיים על פי תקן ISO 1531.

תכונות המוצרים:

נתונים טכניים:

יישומים אופייניים:

מחירון ותקנים:

להורדת תקן בעברית - לחץ כאן

צינורות לחשמל ותקשורת להנחה מתחת לפני הקרקע - תקן 1531

להורדת מפרט לחץ כאן

מפרט טכני צנרת יקע קוטר 50 sdr11

להורדת מפרט לחץ כאן

מפרט טכני צנרת יקע קוטר 50 sdr13.6

להורדת מפרט לחץ כאן

מפרט טכני צנרת יקע קוטר 63 sdr13.6

להורדת מפרט לחץ כאן

מפרט טכני צנרת יקע קוטר 75 sdr11

להורדת מפרט לחץ כאן

מפרט טכני צנרת יקע קוטר 75 sdr13.6