צינורות תקשורת מופחתי חיכוך (יק"ע)

במביפלסט מייצרת צינורות תקשורת מופחתי חיכוך (יק"ע)

לצינור הרב שכבתי הייחודי שכבת סיליקון פנימית בעלת מקדם חיכוך נמוך מאד, המאפשר החדרת כבלים לתוך הצינור. צינור ההולכה מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת החדרת כבלים על ידי אוויר דחוס או באמצעות כבל משיכה שמוחדר לצינור בזמן ייצורו. בניאס מייצרת צינורות רב-שכבתיים על פי תקן ISO 1531.

תכונות המוצרים:

נתונים טכניים:

יישומים אופייניים: