תקנים

מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים - חסרי עמידות בבעירה. תקן 61386

מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים - בעלי עמידות בבעירה. תקן 61386

צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים - תקן 71555

צינורות לחשמל ותקשורת להנחה מתחת לפני הקרקע - תקן 1531

צינורות לסילוק שפכים ביתיים בתוך הבניין - תקן 4476

אישור בניאס כספק צנרת של בזק

אישור סלקום לספקי צינורות תקשורת

אישור בניאס כספק צנרת PE100 של מקורות