תקנים

צינורות פוליאתילן - תקן 40815

מובלים ואבזריהם לכבלים ולמוליכים מבודדים, להתקנות תת-קרקעיות של קווי חשמל ותקשורת: מובלי פוליאתילן בעלי דופן מקשית ואבזריהם

צינורות פוליאתילן - תקן 40816

צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים- דרישות

צינורות פוליאתילן - תקן 46590

מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים

צינורות פוליאתילן - תקן 47504

מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים

צינורות פוליאתילן - תקן 47752

מערכות צנרת פלסטיק לאספקת מים ולתיעול וביוב בלחץ - פוליאתילן: התאמת המערכת לייעודה לייעודה יצרן אביזרים: פלסאון

צינורות פוליאתילן - תקן 67587

מערכות צנרת פלסטיק-צינורות פוליאתילן להשקיה-דרישות

צינורות פוליאתילן - תקן 47504

מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות - מערכות מובלים כפיפים

מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים - חסרי עמידות בבעירה. תקן 61386

מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים - בעלי עמידות בבעירה. תקן 61386

צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים - תקן 71555

צינורות לחשמל ותקשורת להנחה מתחת לפני הקרקע - תקן 1531

צינורות לסילוק שפכים ביתיים בתוך הבניין - תקן 4476

אישור בניאס כספק צנרת של בזק

אישור סלקום לספקי צינורות תקשורת

אישור בניאס כספק צנרת PE100 של מקורות