מוצרים

אין מאמרים בקטגוריה זאת. אם תתי קטגוריות מוצגות בעמוד זה, יתכן והן מכילות מאמרים.

תתי-קטגוריות

צינורות לחקלאות והשקיה
בניאס מייצרת צינורות השקייה בקטרים שונים על פי תקן ISO 8779.

 

pdfלהורדת המחירון לחץ כאן

pdfלהורדת מפרט לחץ כאן

pdfQUALITY-75-67587-ENG.pdf

 

צינורות להובלת דלקים גזיים
בניאס מייצרת צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים מיוצר על פי תקן
ISO 71555.
 
צינורות תקשורת מופחתי חיכוך (יק"ע)
לצינור הרב שכבתי הייחודי שכבת סיליקון פנימית בעלת מקדם חיכוך נמוך מאד, המאפשר החדרת כבלים לתוך הצינור. צינור ההולכה מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת החדרת כבלים על ידי אוויר דחוס או באמצעות כבל משיכה שמוחדר לצינור בזמן ייצורו. בניאס מייצרת צינורות רב-שכבתיים על פי תקן ISO 1531.

 

צינורות לסילוק שפכים ביתיים בתוך הבניין
בניאס במבי-פלסט היא החברה הישראלית היחידה המורשית על ידי Wavin, היצרן האירופאי המוביל של צינורות שפכים, לייצר צינורות שמתאימים למפרטי Wavin. בניאס מייצרת צינורות פינוי בקטרים שונים על פי תקן ISO 4476.

 

pdfלהורדת המחירון לחץ כאן

pdfלהורדת היתר השימוש בתו תקן לחץ כאן