תכונות המוצרים

  • מקדם חיכוך נמוך מאד המאפשר הנחת כבלים ארוכים מאוד.
  • שחזור עצמי, מצוין עבור תשתיות.
  • קשיחות טבעת וגמישות גבוהות.
  • עמידות מצוינת בפני טמפרטורות נמוכות.
  • עמידות גבוהה בפני הולם.
  • התקנה מהירה ונוחה בתקרות מונמכות ובקונסטרוקציות יציקה.
  • ניתנים למחזור מלא ותואמים דרישות איכות סביבה קפדניות ביותר.