במביפלסט בע"מ

צינורות מובילים איכות מאז 1970

תחילת הדרך

מיכה שומן, חקלאי בן עמק יזרעאל, דור שני לחלוצים מיישבי הארץ, החליט בשלהי שנות ה-60 להרחיב את המעשה הציוני הפרטי ולהוסיף למשק החקלאי מפעל תעשייתי. היה זה הניסיון הראשון להכניס תעשייה למושב בית שערים, כ-5 שנים לפני כניסת הקיבוצים לתחום התעשיה וכ-15 שנים לפני שהמושבים החלו בפעילות תעשייתית.

לקוחות ממליצים